CEVAPLANMIŞ SORULAR

Soru : Alper Gümüş
14.09.2021

Hocam merhaba annemin radyoloji sonucu Sol meme saat 12 hizasında areolaya 2cm mesafede 5,5x10mm boyutlarda kalsifikasyon ihtiva eden düzgün lobül konturlu heterojen hipoekoik lezyon izlenmiştir. Ayrıca sol meme saat 12 hizasında areola komşuluğunda 7x12 mm düzgün konturlu heterojen hafif hipoekoik ve saat 3-4 hizasında areolaya 3 cm mesafede 5 x10 mm boyutlarda kalsifikasyon ihtiva eden bilobüle görünümde hipoekoik lezyon izlenmiştir. Sağ meme alt-orta kesimde insizyon hattı ve bu düzeyde 8,8x18 mm boyutlarda mayi koleksiyonu izlenmiştir. (pestop seroma) Her iki meme yağlı meme paternindedir. Solda cilt-cilt altı yağlı planlar ve rötramamarian sahalar doğaldır. Subareolar bölge normal olup duktal ektazi saptanmamıştır Her iki aksiller saha normal olup patolojik boyutlarda lenf nodu izlenmemiştir. Bir önceki incelemelerle karşılaştırıldığında bulgularda anlamlı farklılık saptanmamıştır.

Cevap : Prof. Dr. Levent ÇELİK
15.09.2021

Annenizde bir çok görsel bulgu radyoloğunuzca tarif edilmiş. Bu bulgular eskileri ile karşılaştırılmış. Size en doğru bilgg verebilecek kişi bulgularınızı kendi gözü ile gören radyoloğunuzdur. Görmeden yorum yapmak doğru değildir. Eğer radyoloğunuz güven ilişkiniz tam kurulamadı ise, elinizdeki tüm tetkikler ile birlikte ikinci görüş için bir meme radyoloğuna baş vurabilirsiniz, o size net bir yol haritası çıkaracaktır. Geçmiş olsun.

doktorunuza danisin
DOKTORUNUZA DANIŞIN
Prof. Dr. Levent Çelik sorularınızı yanıtlıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak sorunuzu gönderebilirsiniz.