AKADEMİK AKADEMİK

Akademik

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 

Yüksek Lisans Tezleri 
1) Uğur Acar. Karar verici sistemlerde yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden otomatik bina yakalama ve tıbbi görüntü işlemede uygulanışı. Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Doktora Tezi, İstanbul, 2009.
 
Doktora Tezleri 
1) Özden Yıldırım. İnfertil Olgularda Tubal Patensinin Değerlendirilmesinde Sonohisterosalpingografi İle Konvansiyonel Histerosalpingografi Bulgularının Karşılaştırılması. Radyoloji Uzmanlık Tezi. İstanbul 2003
2) Zehra Berna Arık. Boyun Lenf Nodlarının Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi. Radyoloji Uzmanlık Tezi. İstanbul 2003
3) Nüket İşler Demirok. Karotid Endarterektomi Planlanan Hastalarda Renkli Doppler Ultrasonografi ve MR Anjiografi Bulgularının Karşılaştırılması. Radyoloji Uzmanlık Tezi. İstanbul 2003
4)Sevtap Durmaz. Graves Ofalmopatide Ödematöz Fazdaki Ekstraoküler Kasların Kontrastlı ve Yağ Baskılamalı, Mr İnceleme ile Değerlendirilmesi. Radyoloji Uzmanlık Tezi. İstanbul 2003
5) Burcu Canbora. Memenin Pür İn Situ Duktal Karsinomunda Manyetik Rezonans Görüntüleme. Radyoloji Uzmanlık Tezi. İstanbul 2010.